Referenties

Graag laat ik een aantal opdrachtgevers aan het woord over hun samenwerking met Schreib als tekstschrijver of redacteur.

Martin van Zaalen, hoofdredacteur Link Magazine

Wilma Schreiber is een redacteur met een vlotte pen die in staat is complexe zaken op een begrijpelijke en bondige manier uit te leggen. In interviews weet ze goed door te vragen zodat er in haar artikelen geen inhoudelijk leemtes ontstaan en deze de antwoorden bevatten op vragen die de lezer zich ook stelt. Voorts houdt ze zich steeds aan de planning en zit het een keer tegen, dan communiceert ze daar tijdig over. Andersom stelt ze zich steeds flexibel op en denkt met haar opdrachtgever mee over hoe het journalistieke werk – als dat nodig is – toch in korte tijd geklaard kan worden.’

Laura de Vaan, marketing manager Berenschot

Wilma werkt al jarenlang als vaste freelance redacteur voor Berenschot. Naar volle tevredenheid redigeert ze o.a. artikelen, nieuwsberichten, whitepapers en rapporten. En als de tijd bij ons ontbreekt, schrijft Wilma zelf stukken op basis van toegestuurde informatie en/of een kort telefonisch interview. Met een vlotte en leesbare tekst maakt ze complexe onderwerpen over o.a. de zorg, het openbaar bestuur, HR en energie begrijpelijk voor iedereen. Wilma is in staat om op prettige toon te schakelen met verschillende mensen binnen en buiten onze organisatie. Ze heeft een positief-kritische houding en geeft duidelijk aan waarom ze dingen wijzigt of welke onduidelijkheden er nog zijn. Ook kan Wilma snel schakelen en heeft ze aan een half woord genoeg. Kortom, een hele prettige samenwerking!

Pieter van de Mosselaar, directeur Driesteden BUSINESS

‘Sinds 2009 schrijft Wilma artikelen voor Driesteden BUSINESS. Over de meest uiteenlopende onderwerpen maakt ze zich snel kennis eigen. Ze bereidt zich terdege voor en kan uitstekend luisteren. Journalistiek stelt ze zich positief-kritisch op. Het is haar uitgangspunt om samen met de geïnterviewde(n) een boeiend artikel voor de lezers te maken, maar ze blijft alert de juiste vragen stellen. Daar voegt ze haar prettige schrijfstijl en creativiteit aan toe. Het resultaat is een helder verhaal van een inhoudelijk hoog niveau. Wilma voert adequaat overleg over de aan te pakken onderwerpen. Vaak heeft ze aan een enkel woord genoeg om een stroom aan ideeën op gang te brengen. Haar stiptheid is bewonderenswaardig. Een afspraak is een afspraak. Een deadline is een deadline. Kortom: wij bevelen het zeker aan om gebruik te maken van haar deskundigheid. Wilma is gewoon goed in haar vak.’

Wieke Oosthoek, fondsredacteur managementboeken Boom uitgevers Amsterdam

Wilma heeft mij en mijn collega’s bij Boom Management al met heel wat boeken geholpen de tekst naar een hoger plan te tillen. Na haar werk is de tekst beter leesbaar, zijn de knelpunten eruit en ligt er een sterke basis voor het realiseren van een goed boek. Kwaliteit dus, maar zeker net zo belangrijk is de prettige samenwerking met Wilma, soepel en met humor, altijd snel en helder in haar communicatie.

Jos van Maarschalkerweerd, hoofdredacteur OTAR Magazine

Wilma schrijft sinds begin 2018 voor het GWW-magazine OTAR. Daarin komen de meest uiteenlopende complexe en technische onderwerpen aan de orde: van innovaties op het gebied van geluid, de inrichting en het functioneren van de Maastunnel, de kwaliteit en veiligheid van de duikindustrie, de digitalisering van de ondergrond, het pionieren met ledverlichting tot aan het langetermijnbeleid van onze infrastructuur. Ongeacht de complexiteit van het onderwerp resulteert er altijd een zeer lezenswaardig artikel, waar de essentie van het onderwerp op een prettige en deskundige manier is verwoord. Wilma houdt zich altijd prima aan de planning en levert een artikel af, waar hoor en wederhoor heeft plaatsgevonden en dat voorzien is van kwalitatief goed beeldmateriaal. Niet onbelangrijk is haar prettige persoonlijkheid, waardoor samenwerking op een natuurlijke manier plaatsvindt.