Redactie

Zelf kunt u als geen ander vertellen waar het in uw organisatie om draait. Wat de voordelen van uw product zijn. Of de interessante kanten van uw project. De inhoud staat als een huis. Maar is uw tekst ook klantgericht? Toegankelijk voor buitenstaanders en goed vindbaar voor zoekmachines? Is het een logisch geheel en prettig leesbaar? Een redactieslag tilt uw teksten naar een hoger plan, zodat de inhoud nog beter tot zijn recht komt.

Persberichten, webpagina’s, brochures, advertenties…

Elk type tekst kent zijn eigen regels en aandachtspunten. Een persbericht vereist een andere toon dan een brochure. Een advertentie vraagt meer creativiteit dan een boek. En bij een webtekst zijn zoekwoorden en indeling cruciaal. Als ervaren redacteur help ik u met de juiste, klantgerichte insteek en een vlotte formulering. Dit doe ik onder andere voor Berenschot, Link Magazine, ingenieursbureau TCPM, Kloepfel Benelux (inkoopadviesbureau), ICTU (ICT-advies- en projectorganisatie voor de overheid) en onderzoeksinstituut Rand Europe.

Managementboeken

De leesbaarheid van een boek heeft alles te maken met een logische opbouw, aansprekend en helder taalgebruik en goed geformuleerde zinnen. Als de auteur zijn manuscript heeft ingeleverd, is het tijd voor een frisse blik en de puntjes op de i. Mijn taak is dan nauwgezet de tekst te redigeren met oog voor spelling, consistentie, stijl en logica. Opdrachtgevers zijn Boom uitgevers (voorheen Academic Service) en Berenschot.